Zestaw kart świątecznych – scrapbooking część 2.

O moich począt­kach z tech­ni­ką scrap­bo­oking może­cie prze­czy­tać TUTAJ.

Całą gale­rię może­cie oglą­dać na Facebook’u TUTAJ.

Nie prze­dłu­ża­jąc zapra­szam na wpis pełen zdjęć!

Karta świąteczna nr. 11

Kar­ta świą­tecz­na nr. 11

Karta świąteczna nr. 12

Kar­ta świą­tecz­na nr. 12

Karta świąteczna nr. 13

Kar­ta świą­tecz­na nr. 13

Karta świąteczna nr. 14

Kar­ta świą­tecz­na nr. 14

Karta świąteczna nr. 15

Kar­ta świą­tecz­na nr. 15

Karta świąteczna nr. 16

Kar­ta świą­tecz­na nr. 16

Karta świąteczna nr. 17

Kar­ta świą­tecz­na nr. 17

Karta świąteczna nr. 18

Kar­ta świą­tecz­na nr. 18

Karta świąteczna nr. 19

Kar­ta świą­tecz­na nr. 19

Karta świąteczna nr. 20

Kar­ta świą­tecz­na nr. 20

To już wszyst­kie kar­ty przy­go­to­wa­ne prze­ze mnie w tech­ni­ce scrap­bo­oking.
Pozdra­wiam
Elż­bie­ta