Opublikowano 4 komentarze

Zestaw kart świątecznych – scrapbooking część 2.

O moich począt­kach z tech­ni­ką scrap­bo­oking może­cie prze­czy­tać TUTAJ.

Całą gale­rię może­cie oglą­dać na Face­bo­ok’u TUTAJ.

Nie prze­dłu­ża­jąc zapra­szam na wpis pełen zdjęć!

Karta świąteczna nr. 11
Kar­ta świą­tecz­na nr. 11

Karta świąteczna nr. 12
Kar­ta świą­tecz­na nr. 12
Karta świąteczna nr. 13
Kar­ta świą­tecz­na nr. 13
Karta świąteczna nr. 14
Kar­ta świą­tecz­na nr. 14
Karta świąteczna nr. 15
Kar­ta świą­tecz­na nr. 15
Karta świąteczna nr. 16
Kar­ta świą­tecz­na nr. 16
Karta świąteczna nr. 17
Kar­ta świą­tecz­na nr. 17
Karta świąteczna nr. 18
Kar­ta świą­tecz­na nr. 18
Karta świąteczna nr. 19
Kar­ta świą­tecz­na nr. 19
Karta świąteczna nr. 20
Kar­ta świą­tecz­na nr. 20

To już wszyst­kie kar­ty przy­go­to­wa­ne prze­ze mnie w tech­ni­ce scrap­bo­oking.
Pozdra­wiam
Elż­bie­ta