Kwiaty, filc na mokro

Kwia­ty wyko­na­ne meto­dą fil­co­wa­nia na mokro z naj­wyż­szej jako­ści weł­ny cze­san­ko­wej. Co tu dużo pisać, zapra­szam na kil­ka zdjęć do obej­rze­nia.

czerwony-1

fiolot-1 fiolot-2 niebieski-1 zolty-1 zolty-2

Pozdra­wiam
E.